Çocuk Hematoloji, Onkoloji

MedicaTRUST, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji alanında ülkemizde yer alan ve aldığı başarılı sonuçlarla dünya çapında adından söz ettiren Pediatrik Hematoloji / Onkoloji Klinikleri ve bu alanda referans gösterilen uzmanlar ile işbirliği içerisinde hizmet vermektedir. Çocuk hematoloji alanında tüm lösemi türleri, kemik iliği yetmezlikleri, Fanconi anemisi, beta talasemi, orak hücre hastalığı ve daha seyrek rastlanan diğer doğuştan kan hastalıklarının tedavisi deneyimli ekipler tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Tedavi merkezlerinde çocukların rahatı ve psikolojik ihtiyaçları gözönünde bulundurularak uzun kemoterapi süreçlerine ihtiyaç duyan çocuklar için oyun odaları da bulunan büyük ve özel odalar ile hizmet sunulmaktadır.

MedicaTRUST, profesyonel iş ortakları ile çeşitli kan hastalıkları ve kanser türlerinin tedavisinde kullanılan kemik iliği nakli konusunda yetişkin ve pediyatrik hastalara özel hizmetler sunmaktadır. Anlaşmalı Kemik İliği Nakli Merkezlerimiz Sağlık Bakanlığından ruhsatlı, uluslararası standartlara uygun altyapı ve ekipmanlara sahip akredite merkezlerdir. Ayrıca ekibimiz tarafından hasta ve ailelerine uzun tedavi süreci boyunca tıbbi ve sosyal destek verilmektedir.

Onkoloji, tümörlerin ve kanserin fiziksel, kimyasal, biyolojik özellikleri ve tipleriyle, neden ve süreçleriyle ilgilenen bir bilim dalıdır. İnsan vücudunda 60’dan fazla organda oluşabilecek; 200’den fazla kanser çeşidi bulunmaktadır. Çocukluk çağında en sık rastlanan kanser türleri; akut lösemiler, lenfomalar (Hodgkin ve non-Hodgkin) ve beyin tümörleridir. Daha seyrek olarak nöroblastom, osteosarkom, ewing tümörü, rabdomyosarkom gibi hastalıklara rastlanmaktadır. Günümüzde birçok kanser türünün tedavisinde başarılı sonuçlar alınmaktadır. Örneğin çocukluk çağı akut lösemilerinde tedavi olabilme şansı yaklaşık %80 lere ulaşmıştır. Modern kemoterapi, cerrahi ve radyoterapi yöntemleri uygulanan anlaşmalı merkezlerimizde uluslararası güncel tedavi protokolleri kullanılmaktadır. Son yıllarda geliştirilen hedefe yönlendirilmiş ilaç ve hücre tedavileri de başarı ile uygulanmaktadır.