Çocuk Kemik İliği Nakli

MedicaTRUST’un kurumsal anlaşmaları çerçevesinde işbirliği içerisinde bulunduğu Kemik İliği Nakli Merkezleri gerekli tüm nakil altyapısını ve ekipmanlarını barındırmaktadır. Sağlık bakalığından ruhsatlıdır. EBMT üyesi olan merkezlerimizdeki tüm hizmetler uluslararası standartlara ve akreditasyonlara uygundur.

Kök hücre nakil tipleri nelerdir?

1. Otolog transplantasyon

Otolog transplantasyon nöroblastom, lenfoma gibi bazı kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Hastadan toplanmış kök hücrelerin çok yoğun bir kemoterapi veya radyoterapi uygulandıktan sonra hastaya geri verilmesidir.

2. Allojenik transplantasyon

Allojenik transplantasyon, hastaya bir başka vericiden alınan kök hücreler ile yapılan nakildir. Öncelikle kardeş, anne-baba ve yakın akrabalar doku uyumu yönünden araştırılır. Aile içi uyumlu verici bulunamazsa uluslararası kemik iliği bankalarından bulunan uygun vericiden nakil yapılır. Hiç vericisi bulunamayan veya acilen nakile gidilecek hastalara yarı uyumlu/uyumsuz aile içi bireylerden çeşitli hücre ayıklama yöntemleri (CD34+ seleksiyon, CD3 ve CD19 deplesyonu veya α-β T Hücre deplesyonu) kullanılarak haploidentik kök hücre nakli uygulanır.

Kök hücre nedir?

Vücuttaki tüm dokuları ve organları üreten ana hücreler kök hücrelerdir. Bu hücreler henüz ayırım yapılmamış, bölme, kendini yenileme ve organ ve dokulara dönüşme yeteneğine sahiptir. Kan, vücudun sıvı dokusudur ve kemik iliğinde üretilir. Hematopoietik veya “kan üreten kök hücreler” burada bulunur. Bunlar, kemik iliğindeki ana hücreler tarafından üretilir ve gerekli olgunluğa ulaştıklarında kan dolaşımına salınırlar. Sayıları sabittir, ancak gerektiğinde hem kendi başlarına çoğalabilir hem de yeni ve olgun kan hücreleri üretebilirler.
Kemik iliği naklinde kullanılan kök hücreler iki yöntem ile elde edilir:

1. Kemik iliğinden toplama; genel anestezi altında ameliyathane şartlarında kalça kemiğinden iğne ile girilerek yeterli sayıda hücre toplanır.
2. Periferik kandan toplama; kök hücre sayısını artıran ilaç kullanımını takiben bir aferez cihazı kullanılarak kol damarlarından toplama işlemi yapılır. Anestezi gerekmez, koltukta otururken yapılabilir.

MedicaTRUST, pediatrik kemik iliği naklinde dünyanın en yeni nakil teknolojilerini kullanan, sahip oldukları deneyim ve bilgi birikimiyle bugüne kadar 5.000’den fazla çocuğun iyileşme sürecinde aktif rol oynamış, sayısız uluslararası kongrede konuşmacı olarak bilimsel çalışmalarını diğer meslektaşlarının incelemelerine sunmuş profesyonel bir doktor kadrosu ile hizmet sunmaktadır. Pediatrik kemik iliği naklinde dünya genelinde referans gösterilen bu uzman kadro ile işbirliği içerisinde hizmet sunan MedicaTRUST, buna karşın Avrupa ve ABD’ne oranla oldukça ekonomik nakil paketleri sunmaktadır.