Genel Cerrahi

MedicaTRUST’ın birlikte çalıştığı Genel Cerrahi Klinikleri ve Doktorları, alt uzmanlık alanları çerçevesinde geniş kapsamlı teşhis ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Hasta bakımı ve tedavisini planlama verileri elde etmek için ilgili uzmanlarla koordinasyonda radyolojik tetkikler (röntgen, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, anjiyografi, kolanjiografi), endoskopi ve perkütan biyopsi yöntemleri kullanılmaktadır.

Genel Cerrahi Birimleri tarafından muayene edilen, teşhis edilen ve tedavi edilen hastalık grupları şunlardır;

 • Tiroid bezlerinin hastalıkları (guatr, hipertiroidizm)
 • Göğüs kanseri ve benign meme hastalıkları
 • Özofagus kanseri ve benign hastalıklar
 • Mide kanseri
 • İnce bağırsağın cerrahi hastalıkları, bağırsak tıkanıklıkları,
 • Kolon rektum tümörleri, inflamatuar hastalıklar,
 • Anorektal anomaliler: Tümörler, Hemoroit, anal fissür, fistül
 • Malign ve benign tümörler, karaciğer kistleri
 • Obstrüktif sarılık
 • Safra kesesi ve safra yolları taşları ve tümörleri
 • Pankreatik kistler ve tümörler
 • Akut ve kronik pankreatit
 • Dalağın cerrahi hastalıkları
 • Karın duvarı ve kası hernileri, postoperatif herniler
 • Çeşitli yumuşak doku enfeksiyonları
 • Travmalar ve acil cerrahi

Gastrointestinal Cerrahi

Mide ve bağırsak cerrahi hastalıklarının tedavisinde, kolon hastalıklarının erken teşhisi, endoskopik ve laparoskopik cerrahi tedavi hizmetleri sunulmaktadır. Kolon ve rektum (kalın bağırsak) hastalıklarındaki tüm müdahaleler, en son teknoloji kullanılarak yürütülmektedir. Ayrıca hemoroit, fistül ve çatlaklar gibi anal bölge hastalıklarında geniş bir yelpazede terapiler sunulmaktadır.

Karaciğer, Pankreas, Safra Kanalı Cerrahisi

Onkolojik tedavilerdeki gelişmeler, karaciğer ve pankreas tümörlerinin tedavisinde yeni imkanlar sunmaktadır.

Göğüs Hastalıkları

MedicaTRUST’un anlaşmalı olduğu hastanelerin mamografi ve ultrasonografi odaları ile üniter bir yapıda hizmet sunan göğüs klinikleri, genel cerrahi, radyoloji, patoloji, tıbbi ve radyasyon onkolojisi alanlarında uzmanlardan oluşan doktor komitelerince teşhis ve tedavi hizmetleri sunmaktadır.

Tiroid Hastalıkları

Cerrahinin yanı sıra, tiroid hastalarının tedavisi, endokrinoloji ve nükleer tıp alanlarındaki uzmanların işbirliği ile teşhis ve tedavi hizmetleri sunmaktadır.