Kardiyoloji

MedicaTRUST’ın anlaşmalı olduğu hastanelerde yer alan kalp bakım merkezleri, kardiyovasküler hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi için en son teknolojik ekipmanı kullanarak dünya çapında hizmetler sunmaktadır. Teşhis aletlerinde ileri teknoloji kullanımına büyük önem veren MedicaTRUST’ın anlaşmalı olduğu hastanelerin bünyesinde yetişkin ve pediatrik kardiyovasküler hastalıklar için modern bir tanı, tedavi ve destek hizmetleri sunulmaktadır.
Diğer tüm hastalıklarda olduğu gibi, kalp hastalıklarının erken tanısı; başarılı tedaviler için hayati önem taşımaktadır. Düzenli kontroller ve kalp sağlığının yakından izlenmesi, erken teşhisin ilk şartıdır. MedicaTRUST, anlaşmalı olduğu hastaneler bünyesinde en gelişmiş ekipmanlar ile teşhis ve tedavi sağlamaktadır.

Anlaşmalı sağlık kuruluşlarının sahip olduğu teknolojik altyapı ve ekipmanlar şu şekilde özetlenebilmektedir:

•EKG: Elektrokardiyografi (EKG), kalbin elektriksel aktivitesini kaydeden ve kalp kasını ve işlevini inceleyen bir cihazdır. Özellikle acil durumlarda hızlı değerlendirmeler için kullanılır. EKG, kardiyovasküler hastalıkların, yapısal anormalliklerin ve aritmilerin teşhisinde önemli bir araçtır. EKG izleme ve yorumlama hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

•Eforlu EKG Testi: Bu ekipman, bir koşu bandı üzerinde sistematik, spesifik bir protokolü takiben yapılan bir egzersiz testidir. Egzersiz yaparken göğüs üzerine yerleştirilen elektrotlar yoluyla alınan EKG kayıtlarının yorumlanmasına dayanır. Test genellikle 5-10 dakika sürer, ancak hastanın yaşına ve durumuna göre değişir.

•Ekokardiyografi: Ekokardiyografi, kalbin yapısının, patolojisinin ve işlevlerinin, ultrasonik ses dalgaları kullanılarak incelenmesine olanak tanıyan tanı aracıdır. Ekokardiyografi kullanarak ventrikül duvarının hareketleri ve boşluklarını, kalp kasının büyümesini ve kalp kapaklarını incelemek mümkündür. Aynı zamanda, implant edilen yapay valflerin yapısını ve işlevselliğini gözlemlemeyi mümkün kılar. Hemen hemen tüm konjenital kalp hastalıkları bu yöntem kullanılarak teşhis edilir.

•Holter İzleme: Holter monitör, hastanın kardiyak ritmini veya kan basıncını izlemek için kullanılır Cihazlar, genellikle vücudun 24 saat veya daha uzun süre sabitlenmekte; kardiyak ritmi ve kan basıncını sürekli ölçümlemektedir. Genellikle günlük yaşamda hastanın kardiyak ritmini ve kan basıncını izlemek için kullanılır.

•Stres Ekokardiyografi: İstirahat sırasında alınan ekokardiyografi kalp boşluğunun genişliğini, duvar hareketindeki arızaları ve kalbin kasılma fonksiyonlarını belirler. Koroner arter hastalığını dolaylı olarak teşhis etmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, diğer kapak hastalıklarına, kardiyak membran enfeksiyonlarına, aorttaki bir yırtığa ve kalbin aşırı kalınlaşmasına bağlı olarak kardiyomiyopati gibi göğüs ağrısı ve nefes darlığına neden olabilen diğer durumların belirlenmesine yardımcı olur. Stres ekokardiyografi, vasküler hastalığın yerini saptamak için EKG çaba harcamaları ile birlikte kullanılabilir.

•Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi: Miyokard perfüzyon sintigrafisi, esas olarak kalp kası içindeki kan birikimi problemlerini belirlemek için kullanılır. Kalbin kan birikimi hakkında iki farklı koşul altında, biri stres altındaysa (örneğin, egzersiz sırasında) ve diğeri dinlenirken hakkında bilgi sağlar. Miyokard sintigrafisi, ciddi koroner arter hastalıklarını tanımlamak için kullanılabilir. Şiddetli damar hastalıklarının teşhisinde tanısal duyarlılığı ve hassaslığı yaklaşık yüzde 90 seviyesindedir.

•Flash CT: Radyolojik bir tanı yöntemi olarak Flash CT, özellikle kalp ve akciğer taramaları olmak üzere vücudun tüm parçalarını görüntüleyebilir. Kalp, 250 milisaniye içinde taranabilir. Tek tüp ve tek dedektör sistemleri ile karşılaştırıldığında, yarım saatte görüntüler sağlar. Kalbin % 99 doğruluk oranıyla 250 milisaniyede taranmasını sağlar. (bir kalp atışının dörtte biri). Bu nedenle, hastanın kalp atış hızının dakikada 100 atımın üzerinde olduğu durumlarda bile, kalp hastalığını ilaçla yavaşlatmaya gerek yoktur. Flash CT, piyasadaki en düşük radyasyon düzeyini veren tarama aletleri içerisinde yer almaktadır.

•Kardiyak MR Testi: MRI Testi, doğumsal kalp hastalıkları ve kalp boşlukları hakkında değerli bilgiler sağlar ve kalpten giren ve çıkan kalp damarlarındaki yapıların detaylı değerlendirmelerini sağlar. Kalp-damar tıkanıklıklarının değerlendirilmesinde, kalp krizine etkisinin derecesinde ve kalbin canlılık ve işlevselliğini korumadaki durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi sağlar. MRI testi kalpteki kalp kası hastalıkları ve kitlelerinin değerlendirilmesinde en yüksek tanı hassasiyetine sahiptir.

•PET CT: PET CT sintigrafiye dayalı bir kalp muayenesidir. Bu yöntem kalbin canlılık gözetimini sağlamak için kullanılır. Temel olarak kardiyak dokunun canlılığı hakkında doğru sonuçlar veren kalp hücrelerinin fonksiyonu ve canlılığı hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için kullanılır. Bypas ameliyatının yüksek riskli bir hasta için yararlı olup olmayacağını belirlemek için rehberlik eder.