Nöroloji ve Nöroşirürji

MedicaTRUST ’ın birlikte çalıştığı Nöroloji ve Nöroşirürji Departmanları, en kompleks rahatsızlıklara yönelik geniş kapsamlı teşhis ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Yetişkinler ve çocuklar için hem nöroloji, hem de nöroşirurji programları, diğer pediatrik, radyolojik ve onkolojik disiplinler ile yakın bir işbirliği içinde çalışarak hastalarımıza kapsamlı bakım hizmetleri sağlamaktır. Anlaşmalı hastanelerimiz, nöroşirurjide mevcut en son teknolojiyi kullanmaktadır.

Anlaşmalı hizmet noktalarımızda her türlü nörocerrahi operasyonları yapılabilmektedir:

Yetişkinler

Beyin
 • Beyin tümörleri (benign ve habis)
 • Kafatası tabanı tümörleri
 • Vasküler Hastalıklar (beyin kanaması, serebral anevrizmalar, arteriovenöz malformasyonlar, kavernöz malformasyonlar ve inme)
 • Hidrosefali (beyindeki sıvı akümülasyonu)
 • Travma
 • Konjenital malformasyonlar
 • Enfeksiyonlar
 • Fonksiyonel nöroşirürji (Hareket bozukluğu cerrahisi, ağrı cerrahisi)
 • Gama bıçağı radyocerrahisi
Omurga
 • Herniated Disk Cerrahisi,
 • Boyun
 • Bel
 • Dejeneratif ve yaşla ilgili omurga bozuklukları
 • Omurga ameliyatları
 • Omurilik ve omurilik kemiği tümörleri
 • Vasküler malformasyonlar (Spinal arteriovenöz malformasyonlar)
 • Travma
 • Enfeksiyonlar
Periferik sinir sistemi
 • Sinir Tutulması Sendromları
 • Sinir Yaralanmaları

Pediatrik

 • Konjenital Serebral Anomaliler
 • Hidrosefali (beynin sıvı birikimi)
 • Kraniosynostosis (kafatasının kemiklerinin erken kapatılması)
 • Araknoid kistler (beyin kistleri)
 • Kraniyovertebral anormallikleri
 • Spinal Disrafizm (Bağlı Kord Sendromu, Split Kord Anomalileri)
Epilepsi

Epilepsi tamamen klinik bir tanıdır. Hastanın detaylı bir geçmişinin dinlenmesinden sonra veya uygunluğun gözlemlenmesinden sonra doğru bir tanı yapılabilmektedir. EEG (elektroansefalografi), beyin MR (manyetik rezonans), PET taraması, SPECT ve nöropsikolojik değerlendirme, epilepsi tanısında yardımcı olan yöntemlerdir.

MedicaTRUST’un anlaşmalı Yetişkin ve Çocuk Nöroşirurji Birimlerinde, epilepsi cerrahisinde mevcut olan her türlü cerrahi müdahale gerçekleştirilmektedir. Epilepsinin primer tedavisi tıbbi olmasına rağmen, vakaların yaklaşık % 20-30’unda ilaçlara cevap verilmeyebilir. Bu gibi hastalarda epilepsi ameliyatının her üç yöntemi (rezektif cerrahi, ayırma ameliyatı ve vagal sinir stimülasyonu) anlaşmalı hastanelerimizde başarı ile uygulanmaktadır