Üroloji

MedicaTRUST, üroloji alanında gelişmeleri yakından takip eden dinamik sağlık kuruluşları ile yetişkinlere ve pediyatrik hastalara yüksek kaliteli ürolojik muayene, tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Prostat ve mesane TUR operasyonları, invaziv ve invaziv olmayan taş operasyonları (üreteroskopi, perkütan nefrolitotomi ve litotripsi (ESWL) gibi rutin operasyonların yanı sıra; ürolojik kanser operasyonlarında yoğun medikal servislerle ürolojinin önde gelen merkezleri ile anlaşmalı hizmetler sunulmaktadır. Modern tıbbi ve cerrahi tedaviler, prostat büyümesi (BPH) (TUR, Greenlight Laser PVP, Greenlight Lazer HPS, Geri Besleme Termoterapisi) ile indüklenen üriner hastalıklarda kullanılmaktadır. Prostat kanseri taraması ve prostat enfeksiyonu tedavisi gibi prostat sağlığı ile ilgili alanlarda kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilmekte; renal ve testiküler kanser gibi diğer ürolojik onkoloji operasyonları, uzman üroloji cerrahi ekipleri tarafından anesteziyoloji ve yoğun bakım hizmetlerinin desteği ile yürütülmektedir. Bazı ürolojik kanser vakalarında, medikal onkoloji ve radyoterapi üniteleri ile koordinasyon içinde hastalara tedavi seçenekleri sunulmaktadır.

Anlaşmalı hastanelerde sunulan hizmetlerden bir diğeri ise üriner sistem taşlarının tedavilerdir. Yüksek teknolojiye sahip endoskopik (kapalı sistem) operasyonların yanı sıra cerrahi tedavi dışında; litotripsi (ESWL) ile anesteziksiz ve ambulatuvar taş tedavisi mümkündür. Çalıştığımız üroloji departmanları, taş hastalığının endoülojik tedavisinde deneyim açısından (üreteroskopi, perkütan nefrolitotomi – PCNL) önde gelen merkezleri arasında yer almaktadır.